Esileht

Pärandivaderite_logo_värviline_tekstiga

Teeme kooliõpilaste ühisjõul Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks väärika kingituse!

 

Mitte kõik pärandipaigad Eestis ei ole vääriliselt hoolitsetud ning ajahamba puremise eest kaitstud. Kutsume koole/klasse üles valima kodukohas üks kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikas objekt ning olema sellele Euroopa kultuuripärandiaastal 2018 ning ka vabariigi sünnipäeva tähistamise aastatel vaderiks.

Ootame uusi ja juba kogenud pärandivadereid kaasa lööma, registreerimise 2019. aastal osalemiseks kuulutame välja märtsikuus!

12 oktoober 2015 Loo kk 06KõpuPõhikool 2015, foto 5v018Kiltsi Pk 2015, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olulisus

Pärandipaiga korrastamine on hea viis kohaliku kultuuripärandiga tutvumiseks, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks. Iga õpilane saab tunda, et tema panus on oluline!

Seos õppekavaga

Projekt toetab riikliku õppekava gümnaasiumi astmes Eesti ajaloo teemade käsitlemist, aitab kaasa ka põhikoolis koduümbruse ajaloo tundmaõppimisele ning kultuurikeskkonna mõtestamisele. Samuti on see seotud tehnoloogiaõpetuse ainekavaga.

Eeskuju

Projekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Improve a Heritage Site“, mis on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest.

Jagamine

Lisaks korrastustalgutele innustame õpilasi oma vabariigi sünnipäeva kingitust ka teistega jagama – tutvustama pärandipaika ning selle ajalugu oma koolikaaslastele, vanematele ja kogukonnale.​

 

facebook-logo-jpg-facebook-logo-1

Loe meie uudiseid Pärandivaderite FB-LEHEL