info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Õuesõpe

Õuesõpe.ee on õppe- ja koolitusasutustele ning pedagoogidele suunatud koolitusi, õppetunde ja tegevusi tutvustav kodulehekülg. Meie juhtmõtteks on õppeainete lõimimine läbi aktiivsete välitegevuste erinevatele vanuserühmadele ning kooliastmetele.

Viime läbi aktiivse iseloomuga koolitusi loodusõpetusest riigikaitseni ning geograafiast kehalise kasvatuseni aineid alati omavahel lõimides. Meie koolituste kestus varieerub kahe tunni ja ühe nädala vahel. Koolitustel osalejate arv on alates kümnest kuni mitmesajani. Kõik sõltub tellija eesmärgist ja vajadusest. Täpsema ülevaate saad alamenüüdest.