info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Algkool

Algkooli vanusegrupile viime läbi üldiselt arendavaid ja käelist oskust parandavaid koolitusi, mis lõimivad endas mitmeid algkooli õppekavas leiduvaid tegevusi.

Koolitused viiakse läbi eelkõige õuekeskkonnas, kuid mitmed valdkonnad kohalduvad ka siseruumis läbiviidavateks.

Siinkohal on lühikirjeldustena mõned näited meie algkoolile suunatud koolituste valikust.


LÕKKETOIDUD -
Lõimiv aktiivõpe algkoolidele, mis annab lastele teabe ja esmase oskuse tulega ümberkäimisest ja ajaloolisest toiduvalmistamisest. Peale väikest loodusmatka koos taimeõppega valmistavad lapsed lõkkel lihtsaid ajalooliselt primitiivsete meetoditega: vinnutamine, tuhas hautamine, suitsupada, vitsaroog, pulgaleib jms. Inspireeriv ränd köögi ajaloos ning omakäelised tegevused arendavad lastes ka valmisolekut ning iseseisvust.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, kodulugu, ajalugu, tööõpetus, emakeel


SÕJAMASINAD -
 Aktiivne lõimiv koolitus, mis pakub läbi põneva ja ainulaadse elamuskoolituse võimalust lastes arendada distsipliini seotuna tehniliste algteadmistega. Instruktori juhendamisel tutvuvad lapsed erinevate sõjamasinatega (kahte tüüpi soomukid, roomiktransportöör, maastur, sõjaväeveokad) ja nende tehniliste omadustega kusjuures õpilased saavad kõikide nende masinatega sõita ning nende otsas „akrobaatikat” teha. Instruktori juhendamisel õpitakse tundma maastikutüüpe, kus need masinad on suutelised liikuma.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-30 in (gruppe võib olla järjestikuselt mitmeid).

Lõimimine: Matemaatika, geograafia, kehaline kasvatus, loodusõpetus, emakeel


RABARÄND – 
Lõimiv aktiivõpe algkoolile, mis annab lastele oskuse ohutuks toimimiseks rabamaastikul ning vahetud sisendid märgalade koosluste tundmaõppimiseks lõimituna mitmete teiste valdkondadega. Lisaks arendab laste sotsiaalaset julgust ning tõstab enesehinnangut suutlikkuse osas. Aktiivsel koolitusel liiguvad lapsed juhendaja saatel soo- ja rabamaastikul (peamiselt laudteel) kooslustega tutvudes ja ohutusalast õpet omandades. Maitstakse laukavett, astutakse õõtsikul ja õpitakse tugikepi abil ohukohti ületama.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla järjestikuliselt mitmeid).

Lõimimine: Isiksuslik võimekus, kehaline kasvatus, loodusõpetus, geograafia, emakeel

 

Toodud näited on vaid üksikud paljude hulgast. Anna edasi oma täpne soov ja lõimimis-eesmärk ning me pakume sulle välja parima lahendi selle saavutamiseks.  Hinnad sõltuvad paljudest asjaoludest, seetõttu on vaja ka see eraldi täpsustada. Paljud tellijad planeerivad meie koolitusi pikalt ette ja see võimaldab taotleda rahastust EL struktuurifondidest.

algkool 4algkool 1algkool 2algkool 3