Tutvustus

Kes on pärandivaderid?

2015_04_30_varasemad talgud_08
Talgutel on vahva! Kohila mõisakool, pildistanud Karl-Kristjan Nigesen, 2015.

Pärandivaderid on hakkajad kooliõpilased, kes õpivad tundma, väärtustavad ja korrastavad kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku tähendusrikkaid objekte. Pärandivaderid teavad, miks kohalik pärand on eriline ning aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku.

  • Pärandivaderid on uudishimulikud ja hoolivad.
  • Pärandivaderid tahavad rohkem teada saada oma kodukandi ajaloosündmuste ja kultuuripärandi kohta.
  • Pärandivaderid teavad, et nende isiklik panus pärandi hoidmisesse on oluline.

Miks?

Projekti eesmärk on teha Eesti Vabariigi sünnipäevaks laste ja noorte ühisjõul üks väärikas kingitus!

Lisaks:

  • tähistada Euroopa kultuuripärandiaastat 2018;
  • tõsta pärandialast teadlikkust kooliõpilaste hulgas, vanuses 7-19;
  • korrastada kohalikke pärandiobjekte;
  • pakkuda võimalust koolinoortele mõtestada ning tugevdada oma kohaidentiteeti;
  • siduda teoreetilisi teadmisi praktilise tegevusega ning arendada õpilastes elus vajalikke tööoskusi;
  • suunata õpilasi tutvustama kultuuripärandit kohalikule kogukonnale;
  • kasvatada vastutustunnet oma kodukoha ja Eesti pärandi eest.

Projekt vastab 2014. a novembri lõpus Tartus toimunud AJAsessiooni üritusel (kus Tegusad Eesti Noored arutasid nende jaoks aktuaalseid ajaloo, muinsuskaitse ja arheoloogiaga seotud teemasid) esile toodud vajadusele korraldada noortele suunatud muinsuskaitseüritusi, sh talguid ja ajalooteemalisi teabepäevi. 

Loodame toetada 1970-1980. aastatel tuhandeid Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakvere ja Tõrva koolinoori ühendanud liikumise „Kodulinn“ eeskujul noorte huvi ja soovi ajalugu ja pärandit tundma õppida, kasvatades kohusetunnet ja lugupidamist enda ja teiste töö vastu. Plaanis on aasta aastalt kasvatada projektis osalevate koolide arvu.

Eeskuju

Projekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Improve a Heritage Site“, mis on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Tänaseks päevaks on nimetatud projektis osalenud üle 30 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti. 2012. aastal omistati projektile Europa Nostra muinsuskaitse auhind hariduse ja teadlikkuse tõstmise kategoorias. Lähemalt saate vaadata siit.

Nõustamine ja abi

Projekti korraldusmeeskond aitab Teil tegevusi paremini planeerida. Korraldame suhtlust ja infovahetust maakondlike muinsuskaitse- ja vajadusel ka looduskaitseinspektoritega. Aitame Teil soovi korral leida muinsuskaitseeksperdi (ajaloolase, arheoloogi, muinsuskaitseinspektori või muu asjatundja), keda kutsuda õpilastele tutvustama paiga kultuuriloolist tausta ning kes juhendaks töid. Samuti püüame teile kaasa aidata toetajate leidmisel.

Korrastustöödega kaasnevad sageli kulud, näiteks prügivedu, töövahendid, kindad, värvid vms. Vahendite ja prügiveo korraldus sõltub kohalikest oludest ja ka omavalitsuse võimalustest. 2018. aastal maksame igale osalevale koolile/meeskonnale toetust kasvõi osaliselt kulude katmiseks, täpsem info siin.

 

Projekti koostööpartnerid on Muinsuskaitseamet, Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 ning Teeme Ära!; toetajad Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond