Pärandivaderite aruanne

enne_parast_Tapa gymn Lui Lätti mälestuskivi foto Elle Kivisoo

Aruandeid talgupäeva kohta saab esitada koheselt peale talgutegevuse läbiviimist, kuid viimane esitamise tähtaeg on 15. november.

Palun täida aruande vorm siin.

 

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

Kool ja korrastatud pärandipaik (nimetus)

Osalenud õpilaste arv, sh märgi ära mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalesid

Osalenud täiskasvanute arv

Kaasatud ekspert ja esineja (muinsuskaitseinspektor, (looduskaitseinspektor), ajaloolane, arheoloog, koguduse esindaja, koduloo-uurija vm)

Toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (vallavalitsus, asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad. Palun märgi juurde, millega kaasa aidati)

Talgupäeva(de) toimumise kuupäev(ad), kestus tundides ja tegevuste kirjeldus

Lisainfo:

Edaspidised plaanid pärandipaiga hooldamiseks

Kas lisaks talgutegevusele käsitleti pärandipaigaga seotud teemasid ainetunnis/tundides (millised ained ja õppetegevused)?

Kas õpilased tutvustasid pärandipaika ning selle ajalugu lastevanematele/kogukonnale/meedias? Kuidas?

Kas ja millised raskused ilmnesid pärandivaderite talgute ettevalmistamisel ja läbiviimisel?

Küsimused ja kommentaarid, ettepanekud

 

Fotod:

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast peale talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar.

Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org

 

Vaata galeriid 2018 a pärandivaderite tehtud töödest meie Facebooki-lehel siit.