info@ouesope.ee (+372) 556 34030

osalejad

2017

2017. aastal osales projektis 25 pärandivaderite meeskonda 13 maakonnast, nende hulgas 22 üldhariduskooli, Muhu Pärandikool, üks külaselts ja üks noortekeskus. 816 õpilase abiga tehti EV100 raames suur kingitus kodumaale ja korrastati 28 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika! Pildigaleriiga pärandivaderite toimetamistest 2017. aastal saab tutvuda Õuesõppe FB-lehel.

1. Kuuste Kool TARTUMAALT – Kõivussaare kivikalme

2. Hargla Kool VALGAMAALT – Hargla pastoraadi peahoone ümbrus

3. Kohila Mõisakool RAPLAMAALT – Kohila mõisa tall-tõllakuuri ümbrus

4. Lustivere Põhikool JÕGEVAMAALT – Lustivere mõisapark

5. Kiltsi Põhikool LÄÄNE-VIRUMAALT – Kiltsi mõisa park

6. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool HARJUMAALT – Kose-Uuemõisa mõisa kabel

7. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium – 1. Eesti Vabaõhumuuseum, 2. Siselinna kalmistu, 3. Keiser Peeter Suure Merekindluse Astangu kaitsepositsioon

8. Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri ja folkloororingi lapsed LÄÄNE-VIRUMAALT – kunstnik Lui Lätti mälestuskivi

9. Esku-Kamari Kool JÕGEVAMAALT – Võisiku mõisa kalmistu

10. Parksepa Keskkool VÕRUMAALT – Võru linnakalmistu

11. Kõpu Põhikool VILJANDIMAALT – Suure-Kõpu mõisa park

12. Kanepi valla Õpilasmaleva I rühm PÕLVAMAALT – Kanepi köstrimaja ja kihelkonnakooli hoov

13. MTÜ Esku külaselts JÕGEVAMAALT – trükikoja varemed, kus trükiti 1766.a. esimene eestikeelne ajakiri “Lühhike õppetus” ja seda tähistav mälestuskivi

14. MTÜ Muhu Pärandikool SAARE MAAKONNAST – Muhu pastoraadi park („Roosiaed Muhu südames“)

15. Rakvere Gümnaasium LÄÄNE-VIRUMAALT – Kiltsi mõisa jääkelder

16. Valjala Põhikool SAARE MAAKONNAST – Valjala vana kalmistu

17. Virtsu Kool LÄÄNEMAALT – Virtsu mõisa ait- tallihoone

18. Muuga-Laekvere Kooli Laekvere koolihoone LÄÄNE-VIRUMAALT – Laekvere mänd

19. Keeni kool VALGAMAALT – Keeni mõisa park

20. Tõstamaa Keskkool ja Forseliuse Seltsi Noortekogu Tõstamaa klubi PÄRNUMAALT – Tõstamaa mõisa park koos Stael von Holsteinide mälestuspaigaga või maa-aluse kalmistuga

21. Vara Põhikool TARTUMAALT – Vara kalmistu

22. Ülenurme Gümnaasium TARTUMAALT – mälumäng  ja ringkäigu marsruut Ilmar Raamoti kodukohas Tõrvandis

23. Noarootsi Kool LÄÄNEMAALT – Rooslepa vana kalmistu

24. Heimtali Põhikool VILJANDIMAALT – von Siversite perekonnakalmistu

25. Koeru Keskkool JÄRVAMAALT – Aruküla mõisa park

Fotod: Kose-Uuemõisa mõisa kabeli ja selle ümbruse korrastamise võtsid enda peale pärandivaderid Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli 1.-4. klassidest, pildistanud Piret Sirel ja Signe Sirel, 04.04. ja 28.04.2017. 

Kose-Uuemõisa mõisa kabel enne_ja_parast

Toetajad 2017:

Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond

Täname: Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet, Kanepi Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Muhu Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Sangaste Vallavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Tõstamaa Vallavalitsus, Valjala Vallavalitsus ja Vallavolikogu, Vara Vallavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, EELK Kanepi Jaani kogudus, EELK Muhu Katariina kogudus, EELK Noarootsi Püha Katariina kogudus, EELK Valjala Martini kogudus, Teeme Ära, Angla Pärandkultuurikeskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Hiiumaa muuseumid, Meediamuuseum, Põltsamaa muuseum, Rannarootsi muuseum, Saaremaa Muuseum, Tartu Paberi- ja Trükimuuseum, Tallinna Kalmistud, Võru linnakalmistu, Kanepi Seltsimaja, Lustivere külaselts, SA Tõstamaa Mõis, Virtsu Arenguselts, Võisiku-Kundrussaare Külaselts EWA, Esku raamatukogu, Moe raamatukogu, Hellenurme vesiveski, vabatahtlikud Mainor Ülemistest, OÜ Kivimar, Põltsamaa Vallavara OÜ, FIE Kalle Kirst, FIE Taivo Tambre, Muhu Noortekeskus, Muhu Põhikool, Palupera mõisakool, Vao varjupaigataotlejate majutuskeskus, Moonika Adler, Riin Alatalu, Lauri Berg, Loniida Bergmann, Maili Ernits, Mesike Jõgi, Ahto Kaasik, Maire Kriis, Henry Kuningas, Marju Kõivupuu, Margit Lail, Meelis Marmor, Mart Martson, Toomas Mitt, Hannes Nelis, Sulev Nurme, Olavi Pesti, Mare Pärna, Robert Treufeldt, Lembit Tähepõld, Viljar Vissel, Aate-Heli Õun, Tiiu Übi ja paljud-paljud kaasalöönud lapsevanemad!

 

2015

2015. aastal osales pilootprojektis “Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas” 16 pärandivaderit kaasates 662 kooliõpilast ja korrastades 26 pärandipaika üle Eesti, kokku veedeti pärandit korrastades 108 tundi.

Pildigaleriiga pärandipaikadest “enne-ja-pärast” pärandivaderite toimetamisi saab tutvuda Õuesõppe FB-lehel.

 

2015. aastal osalesid piltootprojektis:

1. Aruküla Vaba Waldorfkool HARJUMAALT – Aruküla mõisa kabeli asukoht

2. Kolga Kool HARJUMAALT – 1. Kahala Hiiemets. 2. Muistsed põllud Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu maadel – tänased lammaste karjatusmaad

3. Loo Keskkool HARJUMAALT – Keiser Peeter Suure Merekindluse maaväelastele rajatud Loo kaitsepositsiooni kaevikud koos varjenditega ja samas piirkonnas asuvad muistsed põllud

4. Koduõppel Perekond Jõgisman HARJUMAALT – Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr 5

5. Risti Põhikool HARJUMAALT – Risti kiriku Aru mõis; kirikumõisa varemed ja mälestuskivi eesti rahvakooli asutajale Bengt Gottfried Forseliusele, kes 1683/1684. a. talvel alustas eesti ja rootsi talupoiste õpetamist Aru mõisa rehetoas

6. Vääna Mõisakool HARJUMAALT – Vääna Mõisa ja pargi muinsuskaitseobjektid: pargi kiviaed, tall-tõllakuur ja vana tee inglise pargi osas

7. Kiltsi Põhikool LÄÄNE-VIRUMAALT – Kiltsi lossi jääkelder

8. Virtsu Kool LÄÄNEMAALT – 1. Virtsu mõisa talli ümbruse koristamine. 2. kroonik Hjärne mälestuskivi Virtsu Kooli juures. 3. Virtsu ohvrikivid

9. Kanepi Gümnaasium PÕLVAMAALT – Hinni talu (ehitismälestis), Liivimaa vanim säilinud rehetalu

10. Räpina Ühisgümnaasium PÕLVAMAALT – Apteegi tänava miljööväärtuslik ala Räpinas

Räpina apteek_v008-Custom018

Fotod: Räpina apteek, mille järgi tänav on nime saanud, hävis tules 20. saj lõpul. Räpina ühisgümnaasiumi ajalooringi õpilased ekskursiooni läbi viimas ja talgutest suurt rõõmu tundmas. 3. oktoobril 2015. a, pildistanud Vaike Tammes.

11. Kohila mõisakool RAPLAMAALT - Kohila mõisa tall-tõllakuuri ümbrus

12. Muhu Pärandikool SAAREMAALT – 1. Muhu pastoraadi peahoone, 2. Muhu kirik, 3. Koguva küla, 4. Muhu kirikuaed, 5. Muhu kalmistu, 6. Hellamaa kalmistu, 7. Muhu muinasrajad

13. Kuressaare Gümnaasium RAPLAMAALT - Kudjape kalmistu, Kuressaare

14. Võnnu Keskkool TARTUMAALT – Võnnu pastoraadipargis oleva Uue Vabaduse tamme ümbrus

15. Kõpu Põhikool VILJANDIMAALT - 1. Mõisakoera haud Suure-Kõpu mõisa pargis; 2. kaks hauaplatsi Kõpu kalmistul

KõpuPõhikool 2015, foto 4v KõpuPõhikool 2015, foto 5v

Fotod: Kõpu põhikooli õpilased kalmistul aeda värvimas ja koolipargis olevat koera hauakivi puhastamas. 28. septembril ja 6. oktoobril 2015. a, pildistanud Linda Soots ja Kadri Linder.

16. Parksepa Keskkool VÕRUMAALT – Võru linnakalmistu

 

 

 

Toetajad 2015:

Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Muinsuskaitseamet ja SA Narva Muuseum

KuM_logo

HMN_logov

MKA_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harku Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Muhu Kommunaalamet, Muhu Vallavalitsus, Padise Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Võnnu vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju, EELK Muhu Katariina kogudus, EAÕK Muhu-Rinsi Neitsi Maria Kaasani pühakuju kogudus, EELK Risti kogudus, EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudus, EELK Võnnu kogudus, Muhu Muuseum, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Muhu Hooldekeskus, Muhu Noortekeskus, Muhu Põhikool ja Muhu Lasteaed, Orissaare Noortekeskus, Orissaare Spordihoone, Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu, Hinni talu, Kudjape kalmistu, Muhu Portselan, Osaühing Strantum, Tihuse turismitalu, A.J. von Krusensterni nim MTÜ, MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, MTÜ Kiiu arendus, Liivaküla küla selts, Loo Kooli Abistamise Ühing, Tabasalu Lions Klubi, SA Vääna Külakoda, SA Vääna Mõisakool, osalenud koolid, lapsevanemad ja kogukonna liikmed, Tõnu Ligi, Mari Luup, Kersti Murumets, Selma Neidorf, Juta Peegel, Marko Reinväli, Anu-Cristine Tokko, Paul Uibopuu, Külli Vahter, Triin Valk, Mare Veersalu, Väino Veersalu, Priidu Veersalu, Peep Õun