info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Mudilased

Lasteaiale ja eelkoolile viime läbi üldiselt arendavaid ja käelist oskust parandavaid koolitusi, mis lõimivad endas mitmeid lasteaia õppekavas leiduvaid tegevusi.

Koolitused viiakse läbi eelkõige õuekeskkonnas, kuid mitmed valdkonnad kohalduvad ka siseruumis läbiviidavateks.

Iseloomustamaks toome välja lühikirjeldustena mõned näited meie sellele sihtgrupile suunatud koolituste valikust.


OTSI OTTI -
 Lõimiv ohutusalane aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele käitumisjuhised kriisi sattudes (metsa eksimise näitel) ja sellest (vaimseks ja füüsiliseks) välja tulemiseks, tutvustab ümbritsevat loodust (loodusõppe-mängud) ning suunab lapsed aktiivselt liikuma (õpe on liikuv ja aktiivne).

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-40 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, sotsiaalsed suhted, kriisiõpe, loodusõpetus, emakeel, geograafia.


METSAPÄEV – 
Lõimiv aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele oskuse lihtsamateks käelisteks tegevusteks lõimituna mitmete valdkondadega. Aktiivsel koolitusel liiguvad lapsed juhendaja saatel metsamaastikul sellega tutvudes ja materjale varudes. Peatuskohas valmistatakse juhendaja õpetusel noa ja naaskli abil lihtsaid mänguasju kohalt leitud materjalidest.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, tööõpetus, geograafia, emakeel


ÕUEKÖÖK – 
Lõimiv aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele teabe ja esmase oskuse lihtsamast toiduvalmistamisest. Lapsed valmistavad väliköögis lihtsat ja neile meelepärast toitu algusest lõpuni. Pannkoogid moosiga saavad alguse kohviveskis jahu jahvatamisest ja moosi keetmisest ning päädivad ürditee valmistamise ja koogisöömaga.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, kodulugu, ajalugu, tööõpetus, emakeel
Toodud näited on vaid üksikud paljude hulgast. Anna edasi oma täpne soov ja lõimimis-eesmärk ning me pakume sulle välja parima lahendi selle saavutamiseks.  Hinnad sõltuvad paljudest asjaoludest, seetõttu on vaja ka see eraldi täpsustada.
Paljud tellijad planeerivad meie koolitusi pikalt ette ja see võimaldab taotleda rahastust EL struktuurifondidest.

Matkatarkusi kogumas lasteaed2