Toetusest

MTÜ Estlander saab 2018. aastal 30 pärandivaderi meeskonnale hüvitada kulusid seoses töökinnaste või töövahendite-materjalide ostmisega, võimalike transpordikulude, prügiveokulude vm, mis talgupäeva korraldamisega kaasnevad. Samuti võite seda raha kasutada infoviitade jaoks materjalide ostmiseks või vahendite soetamiseks, mis aitavad kogukonnas teavitustööd teha.

Toetuse väljamaksmine toimub peale talgupäeva toimumist, kui oleme saanud aruande toimunu kohta koos fotodega paigast pärast korrastustöid. Toetuse summa igale koolile/meeskonnale on kuni 250 €. Palun uurige, kas kool saab esialgu ise tasuda kõikide teenuste/töövahendite eest ning seejärel esitada MTÜ Estlanderile toetuse saamiseks arve, mille alusel teeme kooli arveldusarvele ülekande. Arve võib esitada ka MTÜ (nt külaselts) või vallavalitsus, kui koolil oma arveldusarvet ei ole. 

Lisaks on meil võimalik maksta ka ajalooeksperdi esinemistasu ja tema transpordikulusid hüvitada kokku 175 € ulatuses, mille sisse on arvestatud kaasnevad kulud ja maksud. Esinejatoetust ei saa maksta Muinsuskaitseametis töötavale isikule.

2018/2019 õppeaasta kevadiste pärandivaderite talgute hüvitise summa saame välja hõigata märtsis 2019.