info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Toetusest ja aruannetest

TOETUSEST

MTÜ Estlander saab sel aastal 30 pärandivaderi meeskonnale hüvitada kulusid seoses töökinnaste või töövahendite-materjalide ostmisega, võimalike transpordikulude, prügiveokulude vm, mis talgupäeva korraldamisega kaasnevad. Samuti võite seda raha kasutada infoviitade jaoks materjalide ostmiseks või vahendite soetamiseks, mis aitavad kogukonnas teavitustööd teha.

Toetuse väljamaksmine toimub peale talgupäeva toimumist, kui oleme saanud aruande toimunu kohta koos fotodega paigast pärast korrastustöid. Toetuse summa igale koolile/meeskonnale on kuni 250 €. Palun uurige, kas kool saab esialgu ise tasuda kõikide teenuste/töövahendite eest ning seejärel esitada MTÜ Estlanderile toetuse saamiseks arve, mille alusel teeme kooli arveldusarvele ülekande. Arve võib esitada ka MTÜ (nt külaselts) või vallavalitsus, kui koolil oma arveldusarvet ei ole. 

Lisaks on meil võimalik maksta ka ajalooeksperdi esinemistasu ja tema transpordikulusid hüvitada kokku 175 € ulatuses, mille sisse on arvestatud kaasnevad kulud ja maksud. Esinejatoetust ei saa maksta Muinsuskaitseametis töötavale isikule.

 

ARUANNE PÄRANDIVADERITE PANUSE KOHTA

enne_parast_Tapa gymn Lui Lätti mälestuskivi foto Elle KivisooAruandeid talgupäeva kohta saab esitada koheselt peale talgutegevuse läbiviimist, kuid viimane esitamise tähtaeg on 15. november.

Palun täida aruande vorm siin.

 

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

Kool ja korrastatud pärandipaik (nimetus)

Osalenud õpilaste arv, sh märgi ära mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalesid

Osalenud täiskasvanute arv

Kaasatud ekspert ja esineja (muinsuskaitseinspektor, (looduskaitseinspektor), ajaloolane, arheoloog, koguduse esindaja, koduloo-uurija vm)

Toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (vallavalitsus, asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad. Palun märgi juurde, millega kaasa aidati)

Talgupäeva(de) toimumise kuupäev(ad), kestus tundides ja tegevuste kirjeldus

 

Lisainfo:

Edaspidised plaanid pärandipaiga hooldamiseks

Kas lisaks talgutegevusele käsitleti pärandipaigaga seotud teemasid ainetunnis/tundides (millised ained ja õppetegevused)?

Kas õpilased tutvustasid pärandipaika ning selle ajalugu lastevanematele/kogukonnale/meedias? Kuidas?

Kas ja millised raskused ilmnesid pärandivaderite talgute ettevalmistamisel ja läbiviimisel?

Küsimused ja kommentaarid, ettepanekud

 

Fotod:

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast peale talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar.

Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@ouesope.ee

 

Vaata galeriid 2017 a pärandivaderite tehtud töödest meie Facebooki-lehel siit.