REGISTREERIMINE

Pane oma plaanid kirja vastates registreerimisvormi küsimustele, see on kättesaadav siin. Korrastustalguid võib pidada oktoobrikuu lõpuni.

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

Kool / selts / sõpruskond vm meeskond

Maakond

Kooli/meeskonna postiaadress

Juhendava täiskasvanu nimi, amet, e-posti aadress ja telefoninumber

Pärandipaiga nimetus, asukoht ja lühikirjeldus

Planeeritud osalevate õpilaste arv

Mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalevad

Planeeritud osalevate täiskasvanute arv

Orienteeruv/ad talgupäeva(de) kuupäev(ad) (vahemikus aprill kuni oktoober 2018)

Tegevuste kirjeldus

Planeeritud toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad)

Kas vajate abi ajalooeksperdi (ajaloolane, arheoloog, folklorist vm) leidmisel?

Küsimused ja kommentaarid

 

2015-09-21-veebi3

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast enne talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar.

Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org

Teeme kooliõpilaste ühisjõul Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks väärika kingituse!