REGISTREERIMINE

Pane oma plaanid kirja vastates registreerimisvormi küsimustele, see on kättesaadav siin. Korrastustalguid võib pidada oktoobrikuu lõpuni.

Registreerides talgud www.teemeära.ee veebis, saab juhendaja lisaks ka talgujuhi stardipaketi. Stardipakettide laialivedu algab aprillis.

 

Enne vormi täitmist valmista ette järgmised andmed:

Kool / selts / sõpruskond vm meeskond

Maakond

Kooli/meeskonna postiaadress

Juhendava täiskasvanu nimi, amet, e-posti aadress ja telefoninumber

Pärandipaiga nimetus, asukoht ja lühikirjeldus

Planeeritud osalevate õpilaste arv

Mitmenda(te) klassi(de) õpilased osalevad

Planeeritud osalevate täiskasvanute arv

Orienteeruv/ad talgupäeva(de) kuupäev(ad) (vahemikus aprill kuni oktoober 2018)

Tegevuste kirjeldus

Planeeritud toetajad, kaasaaitajad ja vabatahtlikud (asutused/organisatsioonid ja eraisikud, nt lapsevanemad)

Kas vajate abi ajalooeksperdi (ajaloolane, arheoloog, folklorist vm) leidmisel?

Küsimused ja kommentaarid

 

2015-09-21-veebi3

Lisaks palume saata e-posti teel 3-5 fotot pärandipaigast enne talgutöid. Iga foto pealkirjas märkida ära kooli/meeskonna nimi, aasta ja foto järjekorranumber. Lisainfo iga foto kohta saad kirja panna registreerimisvormile, sh foto autori nimi, pildistamise kuupäev ja pildi kommentaar.

Fotod saada registreerimisvormi täitmisega samal päeval e-posti teel projekti koordinaatorile elle@estlander.org

Teeme kooliõpilaste ühisjõul Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks väärika kingituse!